marți, 1 ianuarie 2013

uneori















 Ar putea fi duminică
dimineață desprinsă din lenea 
unui somn amânat
mâna luminii scriind frânturi de cuvinte
în praf
cer înghesuit într-o fereastră fără perdele
corzi sau clape imaginare
abur de ceai, împotmolite surâsuri
foșnet de ploaie și priviri vinovate
din alte zile...
ar trebui să dormi
pune-ți pe tine ceva
e frig în închipuirile tale
și, uneori, duminică

Niciun comentariu: